Preview Mode Links will not work in preview mode

Lithuanian Out Loud is a podcast series designed for fans of the Lithuanian language. Come along with native Lithuanian author/lawyer Raminta and her North-American husband, Jack. They'll teach you Lithuanian along with tidbits about the history and culture of Raminta's homeland - Lietuva!

Music: Vieux Farka Toure - Ana {Pocket Remix} by pocketproductions (c) copyright 2007 Licensed under a Creative Commons Attribution Noncommercial license. http://dig.ccmixter.org/files/pocketproductions/8916 Ft: Pocket (Richard Jankovich)

Aug 20, 2009

Keturiasdešimt aštuntas egzaminas.  This is a quick response episode!  We’ll say the word or phrase in English and you say it in Lithuanian – Out Loud!  It’s too late for questions, the exam starts now.  Ready, set, go!  Pasiruošti, dėmesio, marš!

 

Romas!                                 

Romai!

 

Dominykas!                            

Dominykai!

 

Mindaugas, come here!        

Mindaugai, ateik čia!

 

Vladas, stay healthy!             

Vladai, būk sveikas!

 

Jonas, look there!                   

Jonai, žiūrėkite ten!

 

Vytautas, stop buzzing!        

Vytautai, nustok zysti!  

(stop bothering)

 

Good morning Algirdas!        

Labas rytas Algirdai!

 

Good evening Ąžuolas!        

Labas vakaras Ąžuolai!

 

mister                                    

ponas

 

sir                                          

ponas

 

mister!                                   

pone!

 

thank you, sir!                              

ačiū, pone!

 

father                                          

tėvas

 

Happy birthday, Father!                

Su gimimo diena, Tėve!

 

Sweet dreams, Father!                  

Saldžių sapnų, Tėve!

 

Father!  I love you!                      

Tėve!  Aš tave myliu!

 

Doctor, I feel bad                         

Gydytojau, aš jaučiuosi blogai

 

Doctor, look here                         

Gydytojau, žiūrėkite čia

 

Driver, where is the restaurant?     

Vairuotojau, kur restoranas?

 

Driver, are you from Vilnius?        

Vairuotojau, ar jūs esate iš Vilniaus?

 

Justukas!                                    

Justuk!

 

Petriukas!                                    

Petriuk!

 

Jurgis!                                         

Jurgi!

 

Karolis!                                       

Karoli!

 

Žaltys!                                         

Žalty!

 

Andrius!                                      

Andriau!

 

Antonijus!                                   

Antonijau!

 

Person! –as in asmuo                   

Asmenie!

 

Stone! –as in akmuo                     

Akmenie!

 

Dog! –as in šuo                            

Šunie!

 

Mrs. Malinauskienė!                     

Ponia Malinauskiene!

 

Good morning, madame                

Labas rytas, ponia

 

Raminta, I’m hungry                     

Raminta, aš alkanas

 

Agnė, thanks for the help              

Agne, ačiū už pagalbą

 

Dovilė, I’m cold                           

Dovile, man šalta

 

Žąsis is the word for goose.  Antis is the word for a duck.  We’ll use these two words here since they’re unusual.  They end in the letter “s” but they are feminine words.

 

Go away goose!                          

Eik šalin žąsie!

 

Duck!  Eat a little bread!              

Antie! Valgyk truputį duonos!

 

Sister, does he speak Lithuanian?  

Seserie, ar jis kalba lietuviškai?

 

Sister, where is Karolis?               

Seserie kur yra Karolis?